Đôi nét về Khoa Giáo Dục Mầm Non – Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành.

Khoa Giáo Dục Mầm Non, đơn vị trực thuộc ĐH Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 37/ QĐ-NTT-TC ký ngày 01 tháng 03 năm 2021 với định hướng sẽ mở rộng mục tiêu và nội dung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giáo dục Mầm non như: Đào tạo sinh viên chính quy, đào tạo liên thông, đào tạo giáo viên mầm non với đầy đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm phù hợp yêu cầu của ngành và đáp ứng với nhu cầu xã hội.

Chi tiết

Tin tức

Xem thêm